EMMA - Elfeledett Magyar Műemlékekért Alapítvány

anno 2005

Célok

CelldömölkEMMA közhasznú alapítványként működik.

Céljaink:
- a műemlékek ismertségének elősegítése,
- a műemlékvédelem társadalmi elismertetése,
- műemlékek hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata,
- tevőleges hozzájárulás a műemlékek védelméhez.

Fiatal alapítványunk egyelőre csak a minimális induló összeggel és egy csekély támogatással rendelkezik, így eddig csak a munkánkra és a lelkesedésünkre támaszkodhattunk. Egy TRFC pályázat elnyerésével prospektust készítettünk, mely Veszprém megye 15 románkori műemlékét mutatja be.
Fotókiállítást rendeztünk Novák Ede építész munkáiról. Az archív képeket katalógusba is rendeztük.
CserkútJárjuk az országot, és gyűjtjük a műemlékeket: fotózunk, beszélgetünk az épületeket bemutatókkal, próbálunk segíteni gondjaikon, kutatunk az irodalomban.
Igyekszünk adományokat is gyűjteni. Ha ez sikerül, akkor rendezvényeket (kiállítás, előadás, kirándulás) szervezünk, és további kiadványokat készítünk a többség által nem vagy kevéssé ismert nemzeti kincsek népszerűsítésére.
Kiemelten kívánunk foglalkozni az ifjúság tájékoztatásával, nevelésével, hiszen értékeink megóvását az ő szemléletváltásukkal segíthetjük leginkább elő. Ezért kiemelten támogatjuk a műemlékvédelemmel kapcsolatos oktatási, tájékoztatási tevékenységet. Az oktatás elősegítésére és konkrét munkák elvégzésére műemlékvédelmi táborokat szervezünk. Külön jelentőséget tulajdonítunk a már rendbe hozott épületek, romok állagmegóvásának, az elvégzett felújítások propagálásának.
Az alapítvány kapcsolatot kíván fenntartani más, hasonló célú magyarországi és külföldi alapítványokkal, szervezetekkel. Várjuk hasonló érdeklődésű és tenni akaró emberek érdeklődését, jelentkezését.